Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
14 juni 2022
IVO - ingen åtskillnad av vård enligt HSL och LPT
En vårdgivaren ansågs inte ha åtskilt vård enligt LPT respektive HSL på ett tydligt sätt i journalföringen.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Tvångsåtgärder - ej LPT för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum