Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
7 juni 2022
IVO - LPT – olåst balkongdörr säkerhetsbedömdes inte
En patient med extravak och pågående tvångsvård enligt LPT hade hoppat från en olåst balkong och brutit båda benen. IVO fann det anmärkningsvärt att händelsen inte hade kommit till ledningens kännedom och hanterats som en avvikelse. IVO konstaterade att det helt saknades resonemang om de faror som fanns i patientens miljö eller någon plan för hur dennes problematik skulle hanteras, liksom en utvärdering av de åtgärder som hade dokumenterats, t ex hur väl patientens krislista fungerade.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Patientsäkerhet för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum