Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
1 juni 2022
IVO - suicid – läkare avrådde från inläggning
Efter att en patient avlidit till följd av suicid konstaterade IVO att patienten inte hade fått rätt diagnos ställd och därmed inte rätt behandling inom psykiatrisk heldygnsvård för sitt tillstånd. Det var en brist att enskilda läkare i patientjournalen, med fet stil, hade avrått till inläggning i heldygnsvården. IVO menade att det starkt kunde påverka andra läkares individuella bedömning av patientens tillstånd och behov av heldygnsvård i ett senare skede.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Journal - innehåll för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum