Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
20 maj 2022
Kammarrätt - legitimation återkallad vid grovt narkotikabrott
 En läkare hade dömts till fängelse i ett år och sex månader för grovt narkotikabrott som pågått i över tre år. Utredningen gav inte stöd för att brottet hade haft sin grund i ett medberoende till en före detta sambo. Läkaren hade haft en förhållandevis passiv roll i narkotikahanteringen, fungerade väl i sin yrkesroll och hade sin arbetsgivares fortsatta förtroende. Sedan domen hade läkaren tagit emot stöd och hjälp från bl a psykolog, psykoterapeut och beroendemottagning samt lämnat ett stort antal negativa drogtester. Enligt kammarrätten saknades särskilda skäl för att inte återkalla legitimationen eftersom det inte hade gått så lång tid sedan brottet begicks.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Återkallelse av legitimation för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum