Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
16 maj 2022
Kammarrätt - GDPR – myndighets sanktionsavgifter upphävdes
em regioner hade påförts sanktionsavgifter med stora belopp för att ha brustit i sina skyldigheter att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå vid tilldelning av behörigheter i journalsystemen. Enligt kammarrätten hade IMY inte kunnat bevisa att regionerna hade brustit i sina skyldigheter och upphävde därför såväl påförda sanktionsavgifter som förelägganden att åtgärda bristerna, dock med ett undantag gällande förelägganden. Kammarrätten konstaterade att det måste ställas höga krav på IMYs bevisning för att sanktionsavgift ska få beslutas.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet GDPR för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum