Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
10 maj 2022
IVO - ingen bedömning när patient lämnade avdelning
En frivilligt vårdad inneliggande patient med komplex problematik hade vid sju tillfällen lämnat vårdinrättningen. IVO kunde inte finna några brister i handläggningen vid fyra tillfällen när ansvarig läkare med adekvata motiveringar hade journalfört sitt beslut att inte begära polishandräckning för undersökning för eventuellt vårdintyg. Däremot var det en brist att så inte skett vid tre tillfällen då personalen inte informerat ansvarig läkare eller läkaren avstått från att göra en bedömning.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Vårdintygsundersökning - skälighet för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum