Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
9 maj 2022
IVO - brister i patientinformation och bevakning av planerad vård
En patient som hade ordinerats en ögonbehandling med injektioner var sjätte vecka under en längre tid hade avbokat ett besök för injektionsbehandling p g a smittorisken under pandemin. Patientens behandling återupptogs först ett halvår senare när denne hade drabbats av kraftig försämring av synen. En läkare ansågs inte ha säkerställt att informationen anpassats till mottagarens ålder och andra individuella förutsättningar. Enligt IVO hade vårdgivaren brustit i bevakning av planerad vård eftersom ansvaret för planering av en pågående injektionsbehandling hade överlåtits till patienten själv. Vårdgivaren borde mer aktivt ha bevakat följsamheten till patientens medicinska behandling och sett till att patienten kallades på nytt efter dennes avbokade tider oaktat covid-19 pandemi eller patientens skäl för avbokning.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Patient - information för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum