Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
2 maj 2022
IVO - otillräcklig kontroll av obehöriga inloggningar
IVO fann att en vårdgivares kontroll av obehöriga inloggningar varit bristfällig eftersom personal vid en mängd tillfällen under en längre tid obehörigen tagit del av en patientjournal. Vårdgivaren tillämpade en automatiserad logganalys för att kontrollera obehöriga journalintrång som månadsvis hämtade uppgifter om slumpvis utvalda användares journalöppningar.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Inre sekretess för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
Ny praxis JURIS ONLINE
25 maj 2020
IVO - psykiatrin identifierade inte hjärntumör
11 maj 2020
IVO - allvarliga brister vid ordination
11 maj 2020
IVO - polishandräckning återkallades inte
8 maj 2020
IVO - fastspänning – kritik för beslut om viss tid m m
6 maj 2020
IVO - tvångsvårdad flyttades till hemregionen
29 april 2020
IVO - strukturerad suicidriskbedömning saknades
23 april 2020
IVO - psykologutlåtande utan grund
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum