Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
8 april 2022
IVO - barn – underrättelseskyldighet vid upprepade tvångsåtgärder
I ett tillsynsärende klargjorde IVO att underrättelseskyldigheten enligt 22 c § LPT inträder när en patient blivit föremål för tvångsåtgärder vid tre tillfällen. Om patienten därefter blir föremål för fler tvångsåtgärder under samma vårdperiod behöver IVO inte underrättas.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Patient under 18 år LPT/LRV – underrättelse IVO för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum