Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
15 mars 2022
IVO - kritik för otillgänglig vård
Vid en inspektion av en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning konstaterade IVO att antalet patienter som väntat länge på nybesök, behandling och utredning var så stort att verksamheten måste anses haft en bristande tillgänglighet. Även möjligheten att få kontakt med och stöd från mottagningen var begränsad.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Vårdgarantin för länk till beslutsdokumentet

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum