Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
28 mars 2022
IVO - delegerad arbetsuppgift överläts till annan
Hälso-och sjukvårdspersonal hade vidaredelegerat en arbetsuppgift. Vårdgivaren ansågs inte ha säkerställt att personalen hade kunskaper om att delegeringsbeslut är personliga.


Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Delegering för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum