Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
19 april 2022
IVO - sekretess – kommunikation med närstående utan samtycke
En legitimerad läkare på en hudmottagning hade fortsatt kommunicera med patientens närstående genom mailkonversationer och via telefon om patientens vård och behandling trots att patienten var myndig och utan att denne samtyckt till detta. Av journalen framgick varken att patienten hade motsatt sig kommunikation med närstående, eller att läkare hade inhämtat patientens samtycke till detta när patienten blivit myndig. Det faktum att patienten vid flera tillfällen, efter uppnådd myndighetsålder, haft sällskap av närstående till hudmottagningen borde inte ha tolkats som ett samtycke till annan kommunikation med närstående utan dennes medverkan.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Barn - sekretess gentemot vårdnadshavare för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum