Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
3 mars 2022
IVO - psykiatrisk bakjour fick polis att inte åka på suicidlarm
Den psykiatriska bakjouren meddelade polisen att det inte var nödvändigt åka på ett larm om suicidhot. Detta var inte förenligt med god och säker vård.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Polis-kriminalvård - handräckning (LPT/LRV) för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum