Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
28 april 2022
JO - ingen kritik för vaccination efter mognadsbedömning
Vid vaccination av ungdomar 15-17 år mot covid-19 hade JO inga synpunkter på en regions val att göra mognadsbedömningar i enskilda fall istället för att kräva vårdnadshavares samtycke.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Barn - samråd och samtycke till sjukvård för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
Ny praxis JURIS ONLINE
25 maj 2020
IVO - psykiatrin identifierade inte hjärntumör
11 maj 2020
IVO - allvarliga brister vid ordination
11 maj 2020
IVO - polishandräckning återkallades inte
8 maj 2020
IVO - fastspänning – kritik för beslut om viss tid m m
6 maj 2020
IVO - tvångsvårdad flyttades till hemregionen
29 april 2020
IVO - strukturerad suicidriskbedömning saknades
23 april 2020
IVO - psykologutlåtande utan grund
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum