Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
20 januari 2022
IVO - suicidförsök under permission – kritik
Klagomål hade anmälts med anledning av ett suicidförsök under en permission från sluten psykiatrisk tvångsvård. Permission hade beviljats trots att patienten vid två tidigare tillfällen under vårdtiden hade avvikit från avdelningen, samt upprepade gånger dagarna före uttryckt suicidtankar till omvårdnadspersonal. Enligt IVO var handläggningen bristfällig redan vid inskrivningen. Både journal och vårdplan var kortfattade och saknade viktigt innehåll. Vidare ansågs även dokumentationen av samtalet bristfällig eftersom det inte framgick om läkaren hade tagit ställning till den aktuella suicidrisken.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Vistelse utanför vårdinrättningens område - kort period för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum