Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
21 december 2021
IVO - kritik för delegering av läkemedelshantering
En läkare kritiserades för att i tre fall ha brustit vid delegering eftersom denne inte hade kontrollerat om uppgiftsmottagarna hade de kunskaper som krävdes för att hantera de läkemedel som de fått delegation för. Den personal som delegerats viss injektionsgivning, en sjuksköterska och två vårdbiträden, saknade den utbildning som krävdes för att kunna fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Läkemedelshantering – delegering för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum