Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
25 januari 2022
Kammarrätt - Två av tre läkare kunde inte styrka arbetsskada
Två av tre läkare ansåg att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för att ryggbesvären orsakats av faktorer i arbetsmiljön. Kammarrätten konstaterade att det inte fanns en väl utbredd uppfattning om förekomsten av skadliga faktorer i arbetsmiljön och avslog ansökan om livränta.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Arbetsskada - medicinsk grund för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum