Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
10 maj 2021
IVO - egentillverkad produkt - felaktig försäkran
I en försäkran om överensstämmelse som hade inkommit till IVO framgick att regionen hade utvärderat produkten gentemot den nya EU-förordningens krav men att intyget om överenstämmelse hänvisade till kraven i SOSFS 2008:1 och lagen om medicintekniska produkter. Enligt IVO var försäkran om överensstämmelse felaktig eftersom vårdgivaren inte följde det valda regelverket fullt ut.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Medicinteknisk produkt – egentillverkning för länk till beslutsdokumentet


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum