Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
12 maj 2021
IVO - tvångsåtgärder – begreppet ordination ska inte användas
Vid tillsyn av en vårdinrättnings underrättelser om tvångsåtgärder av patient under 18 år fann IVO att begreppet ”ordineras” användes genomgående i såväl besluts- som omvårdnadsjournal i samband med tvångsåtgärder. IVO betonade att tvångsåtgärder är något som beslutas och inte ordineras.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Tvångsvård - allmänt för länk till beslutsdokumentetUtskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum