Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
20 maj 2021
IVO - fast vårdkontakt var inte kontaktbar vid ledighet
En orolig suicidal patient på en psykiatrisk klinik hade två dagar i rad skickat sms till sin fasta vårdkontakt med önskemål om läkemedelsbyte. Först fyra dagar efter patientens död tog den fasta vårdkontakten del av meddelandena efter en ledighet. Enligt IVO var vårdgivarens arbetssätt en risk för patientsäkerheten eftersom mottagningens tillgänglighet försämrades genom att inkommande sms från patienter inte lästes av någon behandlare när den fasta vårdkontakten var ledig.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Fast vårdkontakt för länk till beslutsdokumentet


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum