Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
12 maj 2021
IVO - bostadslös utan SIP och fast vårdkontakt
En bostadslös patient som skrevs ut från en psykiatrisk slutenvårdsavdelning hade, i strid med vårdgivarens rutiner, varken erbjudits en samordnad individuell plan eller en fast vårdkontakt med samordningsansvar. Patienten hade istället hänvisats till att själv ta kontakt med socialtjänsten för att ordna bostad. Enligt IVO hade vårdgivaren, med hänsyn till patientens psykiatriska problematik och utsatta situation, inte i tillräcklig grad tillgodosett patientens behov av trygghet och säkerhet.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Fast vårdkontakt för länk till beslutsdokumentet


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum