Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
1 mars 2021
HFD Bedömning om egenvård framgick inte av läkarutlåtande
När en ryggmärgsskadad ansökte om personlig assistans framgick av två läkarintyg utfärdade ”för ansökan av personlig assistans enligt LSS”, ställda till kommunens LSS-handläggare, framgick att sökanden hade behov av hjälp av olika slag, bl a med en kateter som behövde spolas fyra gånger per vecka. Enligt det ena intyget kunde sökanden inte spola katetern själv. Enligt HFD var det rimligt av kommunen att kräva att den som ansöker om personlig assistans för egenvård ger in utredning som visar att en hälso- och sjukvårdsåtgärd har bedömts utgöra egenvård. Enligt HFD hade sökanden inte rätt till personlig assistans för spolning av kateter eftersom det inte klart framgick av beslutsunderlaget att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal hade överlämnat åt den enskilde att utföra åtgärden själv eller med hjälp av någon annan.


Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Egenvård för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum