Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
27 april 2021
JK - kritik för polisens tillämpning av LOB
Vid två tillfällen hade Polismyndigheten beslutat om omhändertagande (LOB) av kraftigt berusade personer trots att vårdpersonal hade bedömt att det saknades vårdbehov gällande dessa. JK kritiserade polisens hantering och uttalade att tolkning och tillämpning av lagen inte var förenlig med gällande rätt. Vidare menade JK att de två fallen tydliggjorde problematiken med en lag som infördes i syfte att bereda berusade eller på annat sätt påverkade personer vård, men som i stor utsträckning har kommit att innebära att omhändertagna personer förvaras i polisarrest för tillnyktring.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Missbrukare - intyg för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum