Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
28 april 2021
IVO - vårdpersonal hindrade närståendes läkarkontakt
När närstående till en hemmavarande patient, som gavs psykiatrisk specialistsjukvård, kontaktade den allmänpsykiatriska mottagningen per telefon för att anmäla oro till patientens läkare vägrade sekreteraren som tog emot samtalet att förmedla såväl kontakt med läkaren som information genom anteckning i journal eftersom närstående inte kunde uppge de fyra sista sifforna i patientens personnummer. IVO bedömde att de uppgifter om patientens namn, födelsedatum och läkarens namn som de närstående uppgav till sekreteraren var tillräckliga för att sekreteraren skulle ta emot informationen och överlämna den till personal med adekvat kompetens. IVO poängterade att all personal inom hälso- och sjukvård som tar emot information om en patients hälsotillstånd är ansvariga för att lämna informationen vidare till personal med adekvat kompetens.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Personal - skyldigheter för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum