Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
6 maj 2021
Kammarrätt - sjukersättning – ytterligare rehabilitering resultatlös
Av det medicinska underlaget i en arbetsförmågeutredning gällande en försäkrad med diagnoserna Aspergers syndrom, ADHD och tvångssyndrom framgick att det inte fanns någon ytterligare medicinsk eller arbetsinriktad rehabilitering som sannolikt skulle kunna förbättra arbetsförmågan. Kammarrätten fann att mannens arbetsförmåga var stadigvarande helt nedsatt.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Sjukersättning - läkarutlåtande för länk till avgörandet.Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum