Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
4 maj 2021
Kammarrätt - sjukersättning – intyg oklart om aktivitetsbegränsningar
Av den medicinska utredningen framkom bl a att arbetsförmågan berodde på dagsformen. Intygen ansågs inte ge en klar bild av aktivitetsbegränsningar. Beskrivningen av dessa var allmänt hållen utan ett redovisa observationer och var i huvudsak baserad på den försäkrades egna uppgifter.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Sjukersättning - läkarutlåtande för länk till avgörandet.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum