Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
10 maj 2021
Kammarrätt - sjukersättning – intyg saknade objektiva iakttagelser
En läkare med psykisk ohälsa hade bl a svårigheter med sociala interaktioner och tidsplanering. Läkaren saknade rätt till sjukersättning eftersom denne, med särskilda anpassningar, arbetade halvtid som ST-läkare i en tjänst där det ställdes lägre krav på prestation, stresstolerans och social interaktion. Vidare saknades de medicinska underlagen konkreta redovisningar, grundade på objektiva iakttagelser, som klart angav på vilket sätt och i vilken omfattning som mannens arbetsförmåga var nedsatt.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Sjukersättning - läkarutlåtande för länk till avgörandet.


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum