Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
15 april 2021
HFD - samordnad vårdplan tvingande vid ÖPT-ansökan
HFD fastställde att det inte fanns förutsättningar att pröva en chefsöverläkares ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård i avsaknad av en samordnad vårdplan och en uppföljning av planen. HFD tydliggjorde vidare att om chefsöverläkaren inte ger in dessa handlingar ska förvaltningsrätten förelägga denne att avhjälpa bristen. Chefsöverläkaren ska då informeras om att ansökan kommer att avvisas om föreläggandet inte följs.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet ÖPT - samordnad vårdplan för länk till beslutsdokumentet


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum