Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
26 april 2021
Kammarrätt - tillräckligt medicinskt stöd för hel sjukersättning
En person med kronisk huvudvärk och migrän hade nekats hel sjukersättning. Av läkarutlåtande och Arbetsförmedlingens utredningar framgick att denne hade prövats mot såväl reguljär som anpassad arbetsmarknad i flera omgångar utan att arbetsförmågan hade kommit upp i 25 procent. Enligt kammarrätten fanns det tillräckligt stöd för att arbetsförmågan var stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel och att mannen hade rätt till hel sjukersättning.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Sjukersättning - läkarutlåtande för länk till beslutsdokumentet


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum