Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
27 april 2021
Kammarrätt - skribent nekades arkivuppgifter från experiment LSD
En medicinhistorisk skribent hade nekats att få uppgifter om försökspersoner för att undersöka hur experiment med LSD hade påverkat dem. Den sökande hade hänvisat till etiska regler som hindrade honom från att publicera uppgifter utan samtycke. Enligt kammarrätten kunde ett sådant förbehåll inte undanröja de olägenheter ett utlämnande skulle kunna innebära för de berörd.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Utlämnande delvis eller med förbehåll för länk till beslutsdokumentet


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum