Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
15 mars 2021
Kammarrätt - utlämning av e-post nekades på fel grund
Försäkringskassan avslog en begäran om utlämnande av e-postmeddelanden med hänvisning till att den begärda sammanställningen av registeruppgifter inte utgjorde en allmän handling eftersom de krävde mer än rutinbetonade åtgärder för att ta fram dem. Kammarrätten menade att begäran avslogs på felaktig grund eftersom ett e-postmeddelande är en färdig elektronisk handling som förvaras hos en myndighet.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Allmänna handlingar för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum