Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
22 mars 2021
IVO - dömd för dataintrång men inte anmäld till HSAN
IVO kritiserade en sjuksköterska för att i sitt arbete olovligen ha tagit del av patientjournaler vid sex tillfällen under ett år. För dataintrången hade hon dömts till 60 dagsböter. IVO bedömde att det saknades skäl att anmäla henne till HSAN eftersom lång tid hade förflutit sedan gärningen och att sjuksköterskan inte hade dömts för andra brott. Brottet ansågs inte heller var så allvarligt att en legitimation kunde återkallas, dock att en prövotid kunde bli aktuell.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Brott mot sekretess för länk till avgörandet.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum