Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
15 februari 2021
HFD - e-postadress otillräckligt vid utlämnande
Enligt praxis måste namn anges då ett mål inleds i domstol, även i mål om utlämnande av allmän handling, oavsett om det finns en fungerande e-postadress eller inte.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Utlämnande av allmän handling som är offentlig för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum