Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
16 februari 2021
Kammarrätt - ersättning för röntgenundersökning i Finland
Läkarintyg visade att en röntgenundersökning med PSMA-PET i Finland var medicinskt motiverad och en adekvat åtgärd samt att regionen faktiskt hade erbjudit patienten undersökning. Ansökan om ersättning för undersökningen bifölls.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Vård annat EES-land för länk till beslutsdokumentet

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum