Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
18 februari 2021
IVO - brister vid tillämpning av generella direktiv
IVO påpekade vissa brister i vårdgivares hantering av ett stort antal receptbelagda läkemedel som var ordinerade enligt generella direktiv som inte uppfyllde gällande regler. Vårdgivaren uppmanades till noggranna överväganden angående vilka läkemedel som skulle ordineras individuellt och vilka som skulle ingå i listor med generella direktiv om läkemedelsbehandling. Varje patient som skrevs in för abstinensbehandling med läkemedel skulle bedömas av medicinskt kompetent personal och dokumenteras

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Läkemedelshantering - generella direktiv för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum