Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
5 mars 2021
Kammarrätt - sekretess - makes brorsbarn inte närstående
En privatläkare nekade tio brorsbarn utlämning av journal i ett arvsärende gällande en avliden kvinna. Brorsbarnen ansågs varken vara nära släktingar eller ha haft en så nära relation med henne. Kammarrätten fann fog för ett avslagsbeslut.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Närstående - sekretess för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum