Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
8 mars 2021
Kammarrätt - sekretess för uppgifter om avliden till testamentutredning
Med anledning av en utredning om tillkomsten av ett testamente som uppgavs gälla till förmån för en stiftelse under bildande hade närstående nekats att uppgifter ur den avlidnes patientjournal lämnades ut. Kammarrätten konstaterade att ett utlämnande inte hindrades av sekretess till förmån för den avlidne själv. Däremot ansåg kammarrätten att det inte stod klart att en närstående inte skulle lida men av att de efterfrågade handlingarna lämnades ut, bl a mot bakgrund av att det rörde sig om ett icke ingivet testamente och att det fanns fler närstående än den sökande.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avlidna - sekretess för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum