Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
11 februari 2021
IVO - polisanmälan men ingen orosanmälan
En psykoterapeut hade gjort polisanmälan med anledning av uppgifter under en samtalsbehandling med ett barn. Terapeuten gjorde inte som polisen en orosanmälan till socialtjänsten, trots kännedom om denna skyldighet. IVO konstaterade att vårdpersonalens skyldighet att orosanmäla inte kan överlåtas till annan myndighet.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINE: Läs mer

Se bl a uppslagsordet Barn - anmälan till socialnämnd för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum