Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
15 februari 2021
Kammarrätt - varje vårdnadshavare har rätt till journal
En vårdnadshavare hade genom ombud begärt men nekats tillgång till sitt barns elevhälsojournal med motiveringen att barnets samtycke saknades och att det kunde lida men om uppgifterna lämnades ut till vårdnadshavaren/ombudet. Kammarrätten konstaterade att elevhälsojournalen innehöll uppgifter som var av så känslig natur att de var sekretessbelagda även för föräldrarna men att där också fanns uppgifter som inte var av känslig natur. Domstolen betonade att varje vårdnadshavare har en självständig rätt att ta del av sekretesskyddat material enligt sekretessbestämmelserna. Den kommunala nämnden ansågs inte ha gjort en tillräckligt noggrann sekretessprövning. Domstolen återförvisade ärendet till nämnden för en ny prövning.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Barn - sekretess gentemot vårdnadshavare för länk till avgörandet.
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum