Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
11 december 2020
IVO - brist att rättspsykiatrisk patient hölls avskild för lång tid
Med anledning av underrättelser om beslut om avskiljning gjorde IVO en tillsyn av psykiatrisk tvångsvård avseende en patient som vårdades avskild vid en rättspsykiatrisk vårdverksamhet. Som brist påtalade IVO dels att förutsättningarna för beslut om avskiljande inte var uppfyllda, dels att framåtsyftande vård- och behandlingsåtgärder inte hade vidtagits i tillräcklig omfattning. IVO framhöll möjligheten att anlita en oberoende expert för förnyad bedömning när läkare bedömer att det är svårt att hitta något utrymme för förbättringar så att användandet av tvångsåtgärder kan undvikas.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINE
Läs mer

Se uppslagsordet Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum