Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
19 januari 2021
IVO - sjuksköterska journalförde inte vårdåtgärd på närståendes barn
Det var olämpligt att en sjuksköterska utanför arbetstid hade tagit med en närståendes barn via bakvägen till sin arbetsplats på en akutmottagning och där avlägsnat stygn på barnets haka utan att samtidigt registrera personen som patient och gjort en anteckning om åtgärden i patientjournalen. 

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINE
Läs mer
Se uppslagsordet Journal för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
Ny praxis JURIS ONLINE
25 maj 2020
IVO - psykiatrin identifierade inte hjärntumör
11 maj 2020
IVO - allvarliga brister vid ordination
11 maj 2020
IVO - polishandräckning återkallades inte
8 maj 2020
IVO - fastspänning – kritik för beslut om viss tid m m
6 maj 2020
IVO - tvångsvårdad flyttades till hemregionen
29 april 2020
IVO - strukturerad suicidriskbedömning saknades
23 april 2020
IVO - psykologutlåtande utan grund
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum