Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
19 januari 2021
IVO - sjuksköterska journalförde inte vårdåtgärd på närståendes barn
Det var olämpligt att en sjuksköterska utanför arbetstid hade tagit med en närståendes barn via bakvägen till sin arbetsplats på en akutmottagning och där avlägsnat stygn på barnets haka utan att samtidigt registrera personen som patient och gjort en anteckning om åtgärden i patientjournalen. 

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINE
Läs mer
Se uppslagsordet Journal för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum