Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
20 januari 2021
IVO - Intyg uteblev p g a utredande läkares sjukskrivning
Enligt IVO var det en brist att en patient behövde vänta orimligt länge på ett utlovat och efterfrågat läkarintyg för ansökan om merkostnadsersättning. Vårdgivaren förklarade förseningen med att ingen annan än den utredande läkaren kunde utfärda intyget och denne hade varit sjukskriven. Enligt IVO saknade detta betydelse eftersom utredningen enligt patientjournalen var avslutad och diagnosen ställd. Vårdgivaren borde snarast ha ombesörjt att ett utlovat intyg hade utfärdats av annan personal.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Intyg - allmänt för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum