Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
19 januari 2021
IVO - samordnad individuell planering efter 17 månader
Trots flera kallelser lyckades en vårdcentral genomföra ett SIP-möte först 17 månader efter att behovet av samordning med en psykiatrisk klinik, Försäkringskassan och socialtjänsten hade uppmärksammats. IVO konstaterade att alla försök till kallelse hade av olika anledningar misslyckats och att fördröjningen inte var förenlig med regelverket. IVO underströk vikten av att ut- och inkommande information gällande en patients vård hanteras och journalförs utan dröjsmål.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Samverkan utskrivning - SIP för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum