Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
26 oktober 2020
IVO - bristande rutiner för utfärdande av sjukintyg
Av en vårdgivares journal framkom inte om det hade förts något resonemang om sjukskrivning vid två vårdtillfällen trots att det föreskrevs enligt verksamhetens rutiner. Enligt IVO fanns det brister i följsamheten till rutinen eftersom det hade dröjt innan sjukintyg utfärdades. IVO konstaterade att det ska framgå av en sådan rutin i vilka situationer som intyg ska utfärdas på begäran. 
 
Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Intyg – allmänt för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum