Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
4 november 2020
Kammarrätt - generellt utformad fullmakt bröt inte sekretess
 En enskild hade med stöd av fullmakter från två personer begärt utlämnande av journalanteckningar, beslut och läkarintyg gällande fullmaktsgivarna. Av fullmakterna framgick att fullmaktstagaren hade rätt att "bistå med att kontakta socialtjänsten och sjukvård för att insatser ska komma till stånd enligt SoL och LSS". Enligt kammarrätten var fullmakterna mycket generellt utformade och gav inte fullmaktstagaren rätt att ta del av de begärda handlingarna hos socialtjänsten.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Fullmakt för länk till avgörandet.Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum