Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
9 november 2020
Kammarrätt - sjukintyg – funktionsnedsättningar utan gradering
Kammarrätten nekade sjukpenning eftersom läkarintyg saknade tydlig beskrivning och gradering av angivna funktionsnedsättningar och hur de påverkade patientens förmåga att utföra olika arbetsmoment, bl a gällande kognitiva besvär. Det framgick inte heller på vilket sätt besvären påverkade patientens förmåga att klara ett arbete som inte var fysiskt belastande. Det var också oklart om uppgifterna grundade sig på läkarens egna observationer och iakttagelser vid undersökningstillfället eller om de var baserade på patientens egna uppgifter.
 
Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Sjukskrivning - blankett 7804 för länk till avgörandet.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum