Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
12 november 2020
Kammarrätt - kritik för indragen sjukpenning utan avstämningsmöte
Försäkringskassan hade nekat att betala ut sjukpenning eftersom sökanden utan giltigt skäl inte hade medverkat till försäkringsmedicinska utredningsåtgärder. Kammarrätten hänvisade till uttalanden i förarbetena att ett särskilt läkarutlåtande i första hand är ett komplement till ett avstämningsmöte och att möjligheten att dra in ersättningen bara ska användas i undantagsfall. Eftersom Försäkringskassan inte hade gjort några försök att boka in ett avstämningsmöte eller redovisat varför så inte hade skett hade Försäkringskassan inte haft fog för att dra in sjukpenningen.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Försäkringsmedicinsk utredning för länk till avgörandet.


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum