Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
14 december 2020
Svea Hovrätt - utlämnande inte brott mot tystnadsplikt
En läkare som hade ringt upp en patient bad modern att vidarebefordra informationen om en läkemedelsordination eftersom det gällde en ofarlig åkomma och att läkaren bedömt att den närmast anhöriga var bemyndigad till detta. Läkaren åtalades för brott mot tystnadsplikt men friades av en skiljaktig hovrätt eftersom det inte var styrkt att den tilltalade genom telefonsamtalet hade haft uppsåt att bryta sin tystnadsplikt på grund av sitt missförstånd om sekretessregleringens innehåll

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Ägarformer i vården för länk till beslutsdokumentet.


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum