Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
3 september 2020
IVO - patient hade tillgång till suicidredskap
En svårt deprimerad patient som gavs psykiatrisk slutenvård hade vid flera tillfällen beskrivit hur denne skulle gå till väga för att begå suicid. Patienten hade under vårdtiden försökt ta sitt liv flera gånger, senast helgen innan patienten avled efter att ha genomfört suicid på avdelningen på det sätt som denne tidigare beskrivit. Enligt IVO var det en säkerhetsbrist att patienten hade haft tillgång till redskap att suicidera och särskilt sådant material som hade ingått i patientens suicidplan.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Tvångsvård - säkerhet för länk till beslutsdokumentet.


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum